Enhetschefer till rättsavdelningen

 • Contract
 • Sweden
 • TBD USD / Year
 • Salary: TBD

Skatteverket

Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för våra kunder. På rättsavdelningen genomför vi just nu en verksamhetsöversyn med förändringar som ska träda ikraft den 1 januari 2023. Du kommer ha en viktig roll i vår förändringsresa. Var med och gör samhället möjligt!

Om jobbet

Rättsavdelningens uppdrag är rättslig styrning och rättsligt stöd till Skatteverkets olika verksamhetsområden. Inom ramen för sitt uppdrag bidrar rättsavdelningen till rättsutveckling och har därutöver vissa särskilda uppgifter.

Rättsavdelningen utför sitt uppdrag bland annat genom att ta fram föreskrifter och allmänna råd, besluta ställningstaganden, skriva rättsfallskommentarer och löpande uppdatera Rättslig vägledning, svara på rättsliga frågor och verka för regelförändringar. Vi ger stöd till Regeringskansliet i lagstiftningsfrågor genom att bland annat besvara remisser. Dessutom driver vi processer i Skatterättsnämnden och i högsta instans.

Idag är rättsavdelningen organiserad på fem enheter som nu utökas till sex enheter och våra medarbetare finns placerade på flera olika orter i landet.

Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.

Vi söker nu 5 stycken enhetschefer till den kommande nya rättsavdelningen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen. Avdelningen har ca 260 medarbetare. Du leder genom andra och ger stort ansvar, mandat och handlingsutrymme till dina 4-5 sektionschefer. Du har tillit till dina sektionschefers och medarbetares förmågor att genomföra uppdraget för att på bästa sätt leverera förväntat resultat. Du blir en viktig del i arbetet att tillsammans med kollegorna utveckla myndighetens rättsavdelning utifrån Skatteverkets strategiska riktning. Din placeringsort är valfri inom Sverige men det kommer krävas resor då rättsavdelningens medarbetare finns över hela Sverige.

Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap.

Om dig

För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

 • ha förmåga att se helheten med fokus på kundvärde
 • ha förmåga att skapa rätt förutsättningar utifrån din förståelse för verksamhet och uppdrag
 • ha förmåga att agera medvetet i vardagen utifrån en god självinsikt
 • kunna hantera och analysera informationsflöden, se samband, avgränsa och förmedla information
 • ha förmåga att kommunicera aktivt, effektivt och tydligt och skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra
 • ha ett coachande tillitsbaserat förhållningssätt, förmåga att visa mod i ledarskapet genom att vara kreativ och öppen för nytänkande
 • ha förmåga att kunna driva och implementera förändring, sätta mål och komma till handling.

Du ska även ha:

 • högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 poäng) inom relevant område företrädesvis juridik
 • flera års erfarenhet av arbete med rättsliga frågor på Regeringskansliet eller annan myndighet
 • flera års aktuell statlig chefserfarenhet.

Det är även önskvärt att du har erfarenhet av ett teambaserat arbetssätt.

Bra att veta

Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Förordnandet som enhetschef är tidsbegränsat i fem år, med möjlighet till förlängning.

En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.

När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

To apply for this job please visit skatteverket.varbi.com.