Head of Business Control till Hemsö

SJR

Vill Du utvecklas inom ledarskap, ekonomistyrning och verksamhetsutveckling på ett framgångsrikt fastighetsbolag med internationell verksamhet? Nu söker Hemsö en affärs- och relationsinriktad chef till Hemsös Business Control-enhet, som idag består av fyra engagerade och drivna medarbetare. Som Head of Business Control rapporterar du till Vice VD/CFO har ett nära samarbete med såväl koncernledning som affärsområdeschefer och övriga chefer inom ekonomi och digitalisering/IT.

Hemsö har stabila ägare, långsiktiga kunder och stadig tillväxt sen många år tillbaka. Just nu pågår en digitalisering inom verksamheten, både vad gäller interna affärsprocesser och Hemsös fastigheter. Att skapa struktur och affärsnytta av den nya data och teknik som finns att tillgå är en viktig funktion som Business Control har. Därför ser vi gärna att du har ett starkt IT-intresse och erfarenhet av projektledning och/eller systemimplementering.

Vi arbetar, med möjlighet till flexibilitet, från moderna lokaler vid Humlegården i centrala Stockholm.

Huvudsakliga ansvarsområden

  • Tillsammans med ditt team vara ett stöd till verksamhet och ledning inom analys och operativ rapportering av Hemsös fastighetsportföljer.
  • Planera, styra och leda arbetet inom enheten Business Control.
  • Coacha och utveckla dina medarbetare.
  • Sammanställa delar av koncernens delårsrapporter och årsredovisning.
  • Sammanställa styrelserapport för utfallsrapportering.
  • Övergripande ansvar för koncernens budget- och prognosprocess.
  • Övergripande ansvar för beslutsstödsystemet Hypergene inklusive systemstöd för ekonomisk projektuppföljning.
  • Proaktivt och kontinuerligt vidareutveckla koncernens operativa rapportering så att den möter organisationens, ledningens och styrelsens behov.
  • Delta i den fortsatta digitaliseringen och verksamhetsutvecklingsprojekt som involverar beslutsstödsystem, ekonomistyrning, uppföljning och analys.

Din profil

Vi söker dig med en akademisk examen inom ekonomi och minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du arbetat på noterat bolag och/eller fastighetsbolag. Du har goda ledaregenskaper, drivs av att motivera andra och få till ett bra teamarbete. Detta har du visat prov på i tidigare roller antingen som chef eller projektledare. Du har med fördel erfarenhet av processutveckling, systemprojekt och digitalisering och uppskattar när det är en del av ditt arbete.

Som person är ledarskapsförmågan av stor vikt. Du leder ditt team, följer upp, coachar och utvecklar dina medarbetare. Du har förmågan att skapa engagemang och delaktighet genom att ge kontinuerlig feedback och agera som en god förebild.

Vi värdesätter också att du har en stark analytisk och problemlösningsförmåga som gör att du ser ekonomiska sammanhang och kan dra slutsatser som kan leda till att vidareutveckla verksamheten.

Vi ser givetvis också gärna att du har ett stort intresse för Hemsös affär vilket gör att du håller dig uppdaterad om vår verksamhet samt använder denna förståelse i dagligt arbete för att öka Hemsös totala effektivitet och prestation.

Om Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare, förvaltare och utvecklare av samhällsfastigheter inom äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende – de fastigheter som utgör ryggraden i vårt samhälle.

Vår finansiella styrka och långsiktighet underlättar för våra engagerade medarbetare att driva utvecklingen för en hållbar samhällsservice.

Vi ska stärka ryggraden i samhället

Hemsös vision är att stärka ryggraden i samhället. De fastigheter vi utvecklar och förvaltar har stor inverkan på samhället i stort. Det är i våra fastigheter vi börjar vårt lärande och det är även där vi summerar vår livsgärning. Tillsammans utmanar vi gamla sanningar för att hitta nya hållbara vägar att utveckla den värld vi befinner oss i, och bidrar till ett starkare och bättre samhälle för alla.

Fastigheterna finns i Sverige, Finland och Tyskland. Hyresgästerna utgörs till största del av stat, kommun, och region, men även av privata företag med skattefinansierad verksamhet.

Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av AB Sagax till 15 procent, direkt och indirekt.

Läs mer om Hemsö på hemso.se

Ansökan

I denna rekrytering har Hemsö valt att samarbeta med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sara Borgeström på 070-4715914. Vi intervjuar löpande, dock med paus för semester under v. 28-32. Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningshandlingar via e-post.

Vi arbetar kompetensbaserat och använder oss av arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen. Allt för att säkerställa en fördomsfri och rättvis rekryteringsprocess

Tänk på att din ansökan inte ska innehålla känsliga personuppgifter, såsom exempelvis uppgifter om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter eller facktillhörighet.

Om tjänsten, utifrån behörighet, mandat och påverkanskraft, motiverar en bakgrundskontroll eller kreditupplysning kan sådan komma att genomföras under rekryteringsprocessen avseende slutkandidat.

Varmt välkommen med din ansökan!

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår Integritetspolicy

To apply for this job please visit sjr.se.