Juridisch adviseur Omgevingsrecht

Gemeente Groningen

Structureel | 36 uur per week

Jij vindt het allerbelangrijkste dat onze inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren in onze gemeente. Zodra er meldingen komen waarbij de veiligheid in de fysieke leefomgeving, in welke vorm dan ook, in het gedrang komt, gaat jouw juridische hart voor rechtvaardigheid sneller kloppen. Jij weet als de beste hoe het omgevingsrecht en straks Omgevingswet in elkaar zit. Je bent doorgewinterd in je vak en zoekt meer complexiteit. Daag je zelf uit en word onze nieuwe collega!

Of het nou gaat om discussies tussen buren of de schutting te hoog is, of het veilig reilen en zeilen op een groot bouwterrein: jij zet je tanden in het juridische aspect. Om de leefomgeving vanuit de juridische spelregels zo veilig mogelijk te houden.

Groningen groeit. In de zesde stad van Nederland bouwen we de komende jaren 20.000 nieuwe woningen. Ook werken we hard aan verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, wijk- en dorpsvernieuwing en onze groene, gezonde leefomgeving. De komst van de Omgevingswet combineert alle veranderingen op het gebied van bouwen, mobiliteit, natuur & milieu, water, gezondheid en leef kwaliteit. Goede ruimtelijke ordening staat of valt met duidelijke spelregels, heldere, snelle processen en ruimte voor initiatieven van burgers en bedrijven.

Binnen de directie Ruimtelijk Beleid & Ontwerp zorgt de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en handhaving (VTH) voor het beleid en de uitvoering op het gebied van vergunningen en handhaving omgevingsrecht. De afdeling VTH heeft vier teams: Loket Bouwen en Wonen (vergunningen), Inspectie, Beleid & Ondersteuning en Milieu. Bij het team Inspectie zoeken we een juridisch adviseur omgevingsrecht.

Jij regisseert en geeft advies over complexe handhavingszaken op het gebied van omgevingsrecht en aanpalende regelgeving zoals de Wet kwaliteitsborging, Bouwbesluit en APV en werkt samen met vergunningverlening, kamerverhuur, inspectie waarbij je kunt sparren met je collega juridisch adviseurs. Je behandelt handhavingsverzoeken, Woo-verzoeken en draagt je steentje bij aan Ombudsman-onderzoeken.

Je bent analyserend en adviserend als juridisch expert en je komt met een inhoudelijke onderbouwing. Jij doet recht aan iedere onveilige situatie, melding of verzoek die jouw bureau passeert en hebt daarbij een proactieve houding.

Jij

 • bent de vraagbaak voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers op het gebied van Omgevingsrecht en aanpalende regelgeving;
 • stelt verweerschriften op ten behoeve van ingediende bezwaren;
 • vertegenwoordigt namens het college in rechte bij de adviescommissie bezwaarschriften, rechtbank en afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • stelt diverse handhavingsbesluiten op en bewaakt de wettelijke termijnen;
 • verstrekt gevraagd en ongevraagd advies/informatie over de strategische/tactische benadering van complexe handhavingscasussen aan.

Wij vragen

 • een afgeronde opleiding HBO-Rechten met relevante werkervaring of een WO diploma rechten bij voorkeur met een specialisatie in het omgevingsrecht;
 • actuele kennis van en ruime ervaring met de Wabo, Algemene wet bestuursrecht, APV, Bouwbesluit en actuele kennis van de toekomstige Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging.

Competenties

Regisseren | Regievoeren over het gehele complexe juridische speelveld ten behoeve van de fysieke leefomgeving, dit kunnen overzien, bij elkaar brengen en de juiste strategie bepalen als juridisch expert.

Analyseren | Het oplossen van juridisch complexe kwesties vraagt van jou een onderzoekende houding: het bezitten, en weten waar je de juiste informatie kunt vinden en hoe je deze met elkaar kunt vergelijken en verbinden. Je leest wetteksten nauwkeurig, onderzoekt en doorgrondt, en je kunt bepaalde situaties in detail schetsen (bijvoorbeeld tijdens een betoog) ten overstaan van een publiek.

Overtuigingskracht | Je hebt veel contact met verschillende mensen binnen en buiten de afdeling. Je kunt de essentie van je boodschap in heldere taal overbrengen en maakt de juridische kaders begrijpelijk. Ook, indien de boodschap confronterend is, blijf je correct en stevig in je schoenen staan.

Inlevingsvermogen | Je hebt verschillende dossiers onder handen. Je kunt daarin makkelijk schakelen en gaat voor resultaat met inleving in de specifieke situatie die voorligt. Het kan zijn dat je de insteek die je in een dossier kiest de volgende dag, bijvoorbeeld ten gevolge van bestuurlijke gevoeligheid van zaken, moet bijstellen en een ander pad moet bewandelen. Dat zie je als een uitdaging.

Stressbestendig | Je hebt te maken met wettelijke termijnen (WOB-verzoeken en verzoeken tot handhaving) en soms ook met politiek gevoelige zaken en tegengestelde belangen. Je behoudt daarin je rust, houdt overzicht en blijft in het belang van de zaak reageren.

Wij bieden

 • afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 4.671,– bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week (functioneel schaal 10, HR-21 normfunctie Adviseur IV);
 • een individueel Keuze Budget van 17,05% boven op je salaris waarbij je kunt kiezen voor een jaarlijkse of maandelijkse uitbetaling;
 • een werkweek van 36 uur per week, met keuze om wel of geen ADV op te bouwen en de mogelijkheid om je eigen werktijden te kunnen indelen;
 • de mogelijkheid tot persoonlijke groei via ons digitale forum ‘Groningen leert’. We investeren op maat;
 • de mogelijkheid om flexibel en deels vanuit huis te werken, gefaciliteerd door de gemeente met een telefoon, laptop en voorzieningen voor het inrichten van een thuiswerkplek (bureaustoel, scherm);
 • een plezierige werksfeer in een team met fijne collega’s;
 • een werkomgeving waar jouw inbreng het verschil maakt.

Meer weten

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Ebo Zaagman, teamleider, via telefoonnummer 06-51540007.

Reageren

Enthousiast geworden? Reageer dan via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 28 augustus 2022. De kennismakingsgesprekken vinden plaats op dinsdag 6 september 2022.

Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild. Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven, waarbij voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); deelnemers van de kansenpool diversiteit, medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); uitzendkrachten werkzaam bij de gemeente Groningen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

To apply for this job please visit noorderlink.nl.