Women Center Supervisor

World Vision

World Vision International

Join and be part of a global relief, development and advocacy NGO, dedicated to work with children, families & communities to overcome poverty and injustice. World Vision International was established in 1950 & operates in nearly 100 countries worldwide.

World Vision is committed to the protection of children and we do not employ people whose background is not suitable for working with children. All employment is conditioned upon the successful completion of all applicable background checks, including criminal record checks where possible.

Position Responsibilities:

 • Work closely with the GBV site supervisor and Protection officer to meet program goals and to determine operational needs.
 • To implement Women Center activities including sitting weekly schedule.
 • To provide PSS for attendees and vocational activities.
 • To identify affected protection cases and refer it safely.
 • To record all cases, activities, and beneficiaries according to WV’s standards.
 • To ensure high quality and secret for all cases in the GBV center.
 • To coordinate with her GBV supervisor to conduct campaigns, activities, inside outside the centers.
 • Submit weekly and monthly reports and assist the manager in drafting donor quarterly/annual reports
 • Take the lead on updating the GBVIMS database and produce regular analysis reports
 • Support the GBV supervisor in GBV regular case reviews with Psychosocial workers.
 • Representing the organization with community and stakeholders.
 • Organize and provide trainings to stakeholders, women center volunteers and camp focal points on GBV guiding principles and referrals
 • To train and/or reinforce referral pathways and case management with other Women groups/sectors/services
 • Organize community mobilization around health issues concerning GBV
 • Ensure planned program activities are executed in a timely manner

This Advertisement is strictly for World Vision International use, and it should not be copied and used in other websites without WVI written consent.

WORLD VISION INTERNATIONAL ÇALIŞANI ADAYI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kanberiye Mah. 875. Sokak Boss Plaza Kat:2 No :22 Haliliye/Şanlıurfa adresinde mukim World Vision International (“WVI”) tarafından hazırlanmıştır.
WVI tarafından, ad-soyad, e-posta adresi, cep telefonu no, referanslar ve özgeçmiş kişisel verileriniz, WVI iş ilanlarına özel istihdam büroları üzerinden veya WVI’ye doğrudan yaptığınız başvurunuz çerçevesinde, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “işleme faaliyetinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenecek ve aynı amaçların gerçekleştirilebilmesi için tedarikçilerimize aktarılacaktır. Ek olarak, referans gösterdiğiniz kişilere ait kişisel verilerin WVI ile paylaşılması hakkın
da gerekli bilgilendirme ve izinlerin tarafınızca alındığı varsayılarak irtibata geçilecektedir.
Bu konu hakkında Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre yazılı olarak WVI resmi adresine posta yoluyla veya (turkey[email protected]) e-posta adresinden WVI’ye iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okudum, anladım ☐

WORLD VISION INTERNATIONAL JOB CANDIDATE PRIVACY NOTICE

This information notice was drafted by World Vision International (“WVI”) which resident at Kanberiye Mah. 875. Sokak Boss Plaza Kat:2 No :22 Haliliye/Ş